Ο εξοπλισμός του εργοστασίου αποτελείται από μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας (CNC) Γερμανικής Προέλευσης τελευταίας γενιάς για να αντεπεξέλθουν καλύτερα στον όγκο παραγωγής και για καλύτερη ποιότητα πορτοπαραθύρων. Το ειδικευμένο προσωπικό που στελεχώνει την εταιρεία εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Η επιχείρηση εγγυάται την υψηλή ποιότητα των κουφωμάτων και αυτό επιτυγχάνεται με την πιστή τήρηση της Πολιτικής Ποιότητάς της, θεσπίζοντας Στόχους Ποιότητας και τη δέσμευση της για συνεχή βελτίωση όλων των διαδικασιών παραγωγής και παράδοσης των προϊόντων της.

Πολιτική της επιχείρησης είναι η συνεχώς αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών της, για τα προϊόντα και κατασκευές που παράγει καθώς επίσης και η συνεχής αναζήτηση και ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών και προσδοκιών τους. Κύριος στόχος είναι η βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων.

Η εταιρεία θεωρεί την ικανοποίηση των πελατών της όπως επίσης και τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς ως δυο από τα βασικά ζωτικά εργαλεία για την βελτίωση των προϊόντων της. Γι΄αυτους τους λόγους σχεδιάζει και παράγει νέα προϊόντα.