Ποικιλία χρωμάτων, σχημάτων και σχεδίων. Στις μπαλκονόπορτες τοποθετούνται περιμετρικά, μηχανισμοί για σκοπούς ασφάλειας, θερμομόνωσης και ηχομόνωσης. Κατασκευάζονται ανοιγόμενες ή φυσερό προς τα μέσα ή έξω.