Ποικιλία χρωμάτων, σχημάτων και σχεδίων. Στα παράθυρα τοποθετούνται περιμετρικά, μηχανισμοί για σκοπούς ασφάλειας, θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.