Άριστης ποιότητας. Από δίκτυ ενισχυμένου fiber-glass σε χρώμα πανομοιότυπο του παραθύρου , με ηλεκτρικούς και χειροκίνητους μηχανισμούς οριζόντιας και κάθετης κίνησης.