ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:

Τζών Κέννετυ 105350 Βιομ. Φρέναρου

Τήλ.: 00357 23 829 029 / 00357 23 740 941

Φαξ: 00357 23 829 030

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ :

Γρίβα Διγενή 59,
6045 Λάρνακα, Κύπρος

Τήλ.: 00357 24 636 684
Φαξ: 00357 24 637687

EMAIL: Gregoriou.g@cytanet.com.cy