Σε διάφορους χρωματισμούς, παραδοσιακά και μη ανοιγόμενα και σταθερά, τα οποία προσφέρουν συσκότιση, ασφάλεια και θερμομόνωση.